خانه » آهنگ آلاله ی من گل لاله ی من ریمیکس اینستاگرام

آهنگ آلاله ی من گل لاله ی من ریمیکس اینستاگرام

آهنگ آلاله ی من گل لاله ی من ریمیکس جدید 1402

 آهنگ شنیدنی آلاله ی من گل لاله ی من ریمیکس با صدای مرتضی اشرفی و شهرام کاشانی را از آپ ریمیکس دانلود کنید

آهنگ آلاله ی من گل لاله ی من ریمیکس

آﻟﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﮔﻞ ﻟﺎﻟﻪ ﻣﻦ آﻟﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﮔﻞ ﻟﺎﻟﻪ ﻣﻦ
ﻣﮕﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﻰ ﻴﻨﻰ دل ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻦ
آﻟﺎﻟﻪ آﻟﺎﻟﻪ ﮔﻞ ﻟﺎﻟﻪ ﮔﻞ ﻟﺎﻟﻪ آﻟﺎﻟﻪ آﻟﺎﻟﻪ ﮔﻞ ﻟﺎﻟﻪ ﮔﻞ ﻟﺎﻟﻪ
آﻟﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﮔﻞ ﻟﺎﻟﻪ ﻣﻨ, ﺗﻮ ﭼﺮا ﻧﻤﻰ ﺷﻨﻮی آه و ﻧﺎﻟﻪ ﻣﻦ
ﻣﮕﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﻰ ﺑﻴﻨﻰ دل ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻨ, ﭘﺲ ﭼﺮا ﻧﻤﻰ ﺷﻮی آﻟﺎﻟﻪ ﻣﻦ
آﻟﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﮔﻞ ﻟﺎﻟﻪ ﻣﻨ, ﺗﻮ ﭼﺮا ﻧﻤﻰ ﺷﻨﻮی آه و ﻧﺎﻟﻪ ﻣﻦ
ﻣﮕﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﻰ ﺑﻴﻨﻰ دل ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻨ, ﭘﺲ ﭼﺮا ﻧﻤﻰ ﺷﻮی آﻟﺎﻟﻪ ﻣﻦ
ﻣﮕﻪ ﺗﻮ, ﻣﮕﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﻰ دوﻧﻰ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺷﺪم
ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮﻧﻰ ﻫﺎت ﺷﺪم
ﻣﮕﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﻰ دوﻧﻰ ﺗﻮی زﻧﺪﮔﻴ, ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻰ ﻫﺎت ﺷﺪم
ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮﻧﻰ ﻫﺎت ﺷﺪم
آﻟﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﮔﻞ ﻟﺎﻟﻪ ﻣﻨ, ﺗﻮ ﭼﺮا ﻧﻤﻰ ﺷﻨﻮی آه و ﻧﺎﻟﻪ ﻣﻦ
ﻣﮕﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﻰ ﺑﻴﻨﻰ دل ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻨ, ﭘﺲ ﭼﺮا ﻧﻤﻰ ﺷﻮی آﻟﺎﻟﻪ ﻣﻦ
ﺗﻮ ﺑﺎ ﭼﺸﻤﺎت ﻣﻨﻮ ﺳﺘﺎره ﺑﺎرون ﻣﻰ ﻛﻨﻰ
ﺗﻮ ﺑﺎ ﺟﺎدوی ﻧﮕﺎت داری ﻣﻨﻮ اﻓﺴﻮن ﻣﻰ ﻛﻨﻰ
ﺗﻮ ﺷﺒﺎی ﺑﻰ ﻛﺴﻰ ﺗﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﻪ دادم ﻣﻰ رﺳﻰ
ﻣﻦ ﻓﻘﻄ ﺗﻮ رو دارم ﺗﻮﻳﻰ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﻫﻢ ﻧﻔﺴﻴ, ﺟﺰ ﺗﻮ ﻧﺪارم ﻫﻴﭽﻜﺴﻰ
آﻟﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﮔﻞ ﻟﺎﻟﻪ ﻣﻨ, ﺗﻮ ﭼﺮا ﻧﻤﻰ ﺷﻨﻮی آه و ﻧﺎﻟﻪ ﻣﻦ
ﻣﮕﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﻰ ﺑﻴﻨﻰ دل ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻨ, ﭘﺲ ﭼﺮا ﻧﻤﻰ ﺷﻮی آﻟﺎﻟﻪ ﻣﻦ
ﻣﮕﻪ ﺗﻮ ﻣﮕﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﻰ دوﻧﻰ ﻋﺎﺷﻘﺖ ﺷﺪﻣ, ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮﻧﻰ ﻫﺎت ﺷﺪم
ﻣﮕﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﻰ دوﻧﻰ ﺗﻮ زﻧﺪﮔﻴ, ﭘﺎﻳﺒﻨﺪ ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﻰ ﻫﺎت ﺷﺪم
ﻋﺎﺷﻖ ﺷﻴﺮﻳﻦ زﺑﻮﻧﻰ ﻫﺎت ﺷﺪم
آﻟﺎﻟﻪ ﻣﻦ ﮔﻞ ﻟﺎﻟﻪ ﻣﻨ, ﺗﻮ ﭼﺮا ﻧﻤﻰ ﺷﻨﻮی آه و ﻧﺎﻟﻪ ﻣﻦ
ﻣﮕﻪ ﺗﻮ ﻧﻤﻰ ﺑﻴﻨﻰ دل ﻋﺎﺷﻖ ﻣﻨ, ﭘﺲ ﭼﺮا ﻧﻤﻰ ﺷﻮی آﻟﺎﻟﻪ ﻣﻦ

روی یک ستاره کلیک کنید تا به آن امتیاز دهید!

میانگین امتیاز 0 / 5. تعداد آرا: 0

تا الان رای نیامده! اولین نفری باشید که به این پست امتیاز می دهید.

دیدگاه خود را بگذارید